Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku

Kalendarium Rocznic Literackich

 

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC 

I WYDARZEŃ W 2014 ROKU

 

 

 

Rok 2014 to min.:
 
Międzynarodowy Rok Rodziny (ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych)
Rok Oskara Kolberga (ogłoszony przez Sejm RP)
Rok św. Jana z Dukli (ogłoszony przez Sejm RP)
Rok Jana Karskiego (ogłoszony przez Sejm RP)
 

STYCZEŃ

01.01 75. rocznica śmierci Zofii Urbanowskiej (1849 – 1939), powieściopisarki, autorki
książek dla dzieci i młodzieży (15.05 – 165. rocznica urodzin)
01.01 85. rocznica urodzin Zbigniewa Nienackiego (1929 – 1994), autora powieści dla dzieci i 
młodzieży (23.09 – 20. rocznica śmierci)
01.01 95. rocznica urodzin Jerome’a Davida Salingera (1919 - 2010) amerykańskiego prozaika
03.01 75. rocznica urodzin Joanny Papuzińskiej (1939), poetki, badacza, krytyka oraz autorki 
utworów dla dzieci
04.01 205. rocznica urodzin Louisa Braille’a (1809 – 1852), nauczyciela, twórcy pisma dla
niewidomych
04.01 10. rocznica śmierci Doroty Terakowskiej (1938 – 2004), pisarki i dziennikarki
06.01 90. rocznica ukazania się w Warszawie pierwszego numeru „Wiadomości
Literackich” (1924)
07.01 240. rocznica śmierci Józefa Andrzeja Załuskiego (1702 – 1774), bibliografa, edytora, pisarza, 
współzałożyciela biblioteki publicznej w Warszawie
08.01 130. rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego (1884 – 1953), powieściopisarza,
poety, felietonisty, autora książek dla dzieci i młodzieży
10.01 15. rocznica śmierci Wandy Markowskiej (1912 – 1999), polskiej pisarki, tłumaczki, 
12.01 95. rocznica urodzin Jana Józefa Szczepańskiego (1919 – 2003), prozaika, eseisty,
pisarza, reportażysty, dziennikarza, scenarzysty
14.01 80. rocznica urodzin Marka Hłaski (1934 – 1969), prozaika (14.06 – 45. rocznica
śmierci)
15.01 145. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego (1869 – 1907), dramatopisarza, poety i 
malarza
18.01 165. rocznica urodzin Aleksandra Świętochowskiego (1849 – 1938), pisarza, publicysty i 
filozofa
19.01 205. rocznica urodzin Edgara Allana Poe (1809 – 1849), amerykańskiego poety, nowelisty 
(7.10 – 165. rocznica śmierci)
21.01 95. rocznica urodzin Stanisławy Fleszarowej – Muskat (1919 – 1989), powieściopisarki, 
poetki, publicystki i dramaturga (1.10 – 25. rocznica śmierci)
22.01 165. rocznica urodzin Augusta Strindberga (1849 – 1912), szwedzkiego dramatopisarza, 
prozaika, eseisty, publicysty i poety
22.01 100. rocznica urodzin Adolfa Rudnickiego (1909 – 1990), pisarza, prozaika i eseisty
24.01 80. rocznica urodzin Stanisława Grochowiaka (1934 – 1976), poety, prozaika, publicysty
26.01 65. rocznica urodzin Jonathana Samuela Carroll’a (1949), amerykańskiego pisarza

LUTY

02.02 95. rocznica urodzin Zbigniewa Lengrena (1919 – 2003), karykaturzysty, rysownika
i pisarza, twórcy postaci Filutka
03.02 115. rocznica śmierci Juliusza Kossaka (1824 – 1899), malarza (15.12 – 190. rocznica 
urodzin)
03.02 90. rocznica urodzin Andrzeja Szczypiorskiego (1924 – 2000), prozaika, publicysty
07.02 105. rocznica urodzin Anny Świrszczyńskiej ( 1909 – 1984), poetki, dramatopisarki, autorki 
wierszy i opowiadań dla dzieci (1.10 – 30. rocznica śmierci)
12.02 205. rocznica urodzin Charlesa Roberta Darwina (1809 – 1882), przyrodnika angielskiego, 
twórcy teorii ewolucji12.02 30. rocznica śmierci Julio Cortázara (1914 – 1984), prozaika argentyńskiego (26.08 – 100. 
rocznica urodzin)
13.02 45. rocznica śmierci Kazimierza Wierzyńskiego (1894 – 1969), poety, współtwórcy grupy 
„Skamander” (27.08 – 120. rocznica urodzin)
13.02 245. rocznica urodzin Iwana Kryłowa (1769 – 1844), rosyjskiego poety, bajkopisarza, 
dramaturga i publicysty (21.11 – 170. rocznica śmierci)
14.02 95. rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego (1848 – 1919), pisarza i publicysty
20.02 120. rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza (1894 – 1980), pisarza, prozaika, poety, 
eseisty, dramatopisarza
21.02 30. rocznica śmierci Michaiła Szołochowa (1905 – 1984), prozaika rosyjskiego, laureata 
Nagrody Nobla (1965)
21.02 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
22.02 200. rocznica urodzin Henryka Oskara Kolberga (1814 – 1890), polskiego etnografa, 
folklorysty, kompozytora
23.02 115. rocznica urodzin Ericha Kästnera (1899 – 19740), niemieckiego pisarza, satyryka, 
krytyka teatralnego, autora książek dla dzieci
23.02 155. rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego (1812 – 1859), poety i dramaturga
23.02 25. rocznica śmierci Hansa Helmuta Kirsta (1914 – 1989), niemieckiego pisarza
(5.12 – 100. rocznica urodzin)

MARZEC

04.03 195. rocznica urodzin Narcyzy Żmichowskiej (1819 – 1876), powieściopisarki, poetki, 
pedagoga
06.03 105. rocznica urodzin Stanisława Leca (1909 – 1966), poety i satyryka
07.03 175. rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego (1839 – 1902), prozaika, publicysty, pedagoga
09.03 200. rocznica urodzin Tarasa Szewczenki (1814 – 1861), poety i malarza ukraińskiego
14.03 135. rocznica urodzin Alberta Einsteina (1879 – 1955), niemieckiego fizyka, twórcy teorii 
względności, laureata Nagrody Nobla (1921)
19.03 10. rocznica śmierci Zygmunta Kubiaka (1929 – 2004), pisarza, eseisty, tłumacza, znawcy 
kultury antycznej (30.04 – 85. rocznica urodzin)
21.03 Światowy Dzień Poezji
25.03 100. rocznica śmierci Frederica Mistrala (1830 – 1914), poety i pisarza francuskiego
27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru
28.03 100. rocznica urodzin Bohumila Hrabala (1914 – 1997), prozaika czeskiego

KWIECIEŃ

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej
01.04 205. rocznica urodzin Mikołaja Gogola (1809 – 1852), rosyjskiego prozaika
i dramaturga
02.04 Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, obchodzony od 1967 r. w rocznicę urodzin 
Hansa Christiana Andersena
03.04 165. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego (1809 – 1849), poety, dramatopisarza, wieszcza 
narodowego epoki romantyzmu (4.09 – 205. rocznica urodzin)
10.04 10. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego (1957 – 2004), poety, kompozytora, barda
10.04 115. rocznica urodzin Ewy Szelburg-Zarembiny (1899 – 1986), powieściopisarki, autorki 
utworów dla dzieci i młodzieży
16.04 170. rocznica urodzin Anatole’a France’a (właśc. Francis Anatole Thibault) (1844 – 1924), 
francuskiego powieściopisarza i krytyka, laureata Nagrody Nobla(1921) (12.10 – 90. rocznica 
śmierci)
19.04 190. rocznica śmierci George’a Byrona (1788 – 1824), angielskiego poety
21.04 315. rocznica śmierci Jeane’a Baptiste’a Racine’a (1639 – 1699), francuskiego
dramatopisarza (21.12 – 375. rocznica urodzin)
22.04 Międzynarodowy Dzień Ziemi
22.04 115. rocznica urodzin Vladimira Nabokova (1899 – 1977), pisarza amerykańskiego
rosyjskiego pochodzenia
22.04 110. rocznica śmierci Piotra Chmielowskiego (1848 – 1904), krytyka i historyka literatury
23.04 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ogłoszony przez UNESCO w 1997 r.23.04 450. rocznica urodzin Williama Shakespeare’a (1564 – 1616), angielskiego poety
i dramaturga
24.04 230. rocznica śmierci Franciszka Bohomolca (1720 – 1784), komediopisarza, poety, 
publicysty, redaktora
24.04 100. rocznica urodzin Jana Karskiego (1914 – 2000) (właśc. Jan Romuald Kozielewski, 
pseud. Witold), kuriera i emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadka
Holokaustu
28.04 110. rocznica urodzin Jana Izydora Sztaudyngera (1904 – 1970), poety, satyryka i tłumacza
29.04 30. rocznica śmierci Karola Estreichera (1906 – 1984), historyka sztuki, bibliografa
30.04 85. rocznica urodzin Zygmunta Kubiaka (1929 – 2004), pisarza, eseisty, tłumacza, znawcy 
kultury antycznej (19.03 – 10. rocznica śmierci)

MAJ

01.05 10. rocznica oficjalnego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej
02.05 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 
2004 roku w celu popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
03.05 545. rocznica urodzin Niccolo Machiavellego (1469 – 1527), włoskiego pisarza,
historyka, filozofa i dyplomaty
05.05 195. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819 – 1872), kompozytora i twórcy
polskiej opery narodowej
05.05 345. rocznica śmierci Szymona Szymonowica (1558 – 1629), poety i humanisty
06.05 65. rocznica śmierci Maurice’a Maeterlincka (1862 – 1949), poety, dramaturga
belgijskiego, laureata Nagrody Nobla (1911)
08.05 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
09.05 90. rocznica urodzin Bułata Okudżawy (1924 – 1997), poety, pieśniarza, prozaika
i dramaturga rosyjskiego
16.05 30. rocznica śmierci Irwina Shawa (1913 – 1984), amerykańskiego powieściopisarza,
Nowelisty
18.05 Międzynarodowy Dzień Muzeów
20.05 215. rocznica urodzin Honore de Balzaca (1799 – 1850), francuskiego pisarza
20.05 95. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919 – 2000), pisarza, publicysty
22.05 155. rocznica urodzin Artura Conan Doyle’a (1859 – 1930), angielskiego pisarza
24.05 75. rocznica śmierci Aleksandra Brücknera (1856 – 1939), filologa, slawisty
i historyka kultury
29.05 15. rocznica śmierci Danuty Wawiłow (1942 – 1999), autorki literatury dziecięcej, poetki, 
prozaika, tłumaczki, autorki słuchowisk radiowych

CZERWIEC

03.06 90. rocznica śmierci Franza Kafki (1883 – 1924), pisarza austriackiego pochodzenia 
żydowskiego
04.06 75. rocznica urodzin Ireneusza Iredyńskiego (1939 – 1985), poety, prozaika i dramatopisarza
06.06 215. rocznica urodzin Aleksandra Puszkina (1799 – 1837), poety, prozaika i dramaturga 
rosyjskiego
10.06 65. rocznica śmierci Sigrid Undset (1882 – 1949), pisarki norweskiej, laureatki Nagrody 
Nobla (1928)
13.06 115. rocznica urodzin Jana Lechonia (właśc. Leszek Serafinowicz)(1899 – 1956), poety, 
współzałożyciela grupy poetyckiej „Skamander”
14.06 45. rocznica śmierci Marka Hłaski (1934 – 1969), pisarza
22.06 110. rocznica urodzin Michała Choromańskiego (1904 – 1972), prozaika i dramaturga
23.06 125. rocznica urodzin Anny Achmatowej (1889 – 1966), rosyjskiej poetki
27.06 145. rocznica urodzin Wacława Gąsiorowskiego (1869 – 1939), powieściopisarza, 
dziennikarza, publicysty, działacza polonijnego i niepodległościowego

LIPIEC

01.07 210. rocznica urodzin George Sand (właśc. Aurore Dudevant) (1804 – 1876),
francuskiej pisarki04.07 80. rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie (1867 – 1934), chemika i fizyka, laureatki 
Nagrody Nobla w latach 1903 i 1911
10.07 45 rocznica śmierci Romana Pisarskiego (1912 – 1969), pisarza, autora książek dla dzieci
11.07 40. rocznica śmierci Pära Lagerkvista (1891 – 1974), prozaika, poety, dramaturga, krytyka 
szwedzkiego, laureata Nagrody Nobla (1951)
13.07 120. rocznica urodzin Izaaka Babla (1894 – 1940), rosyjskiego pisarza, nowelisty
i dramaturga
14.07 110. rocznica urodzin Isaaca Bashevisa Singera (1904 – 1991), amerykańskiego pisarza 
pochodzenia polskiego, tworzącego w języku jidysz, laureata Nagrody Nobla(1978)
14.07 25. rocznica śmierci Artura Sandauera (1913 – 1989), krytyka literackiego, eseisty,
tłumacza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego
14.07 140. rocznica urodzin Jerzego Żuławskiego (1874 – 1915), poety, prozaika, dramaturga i 
eseisty
15.07 25. rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej (1899 – 1989), pisarki (30.10 – 115. rocznica 
urodzin)
15.07 110. rocznica śmierci Antoniego Czechowa (1860 – 1904), rosyjskiego pisarza i dramaturga
18.07 105. rocznica urodzin Bazylego Albiczuka (1909 – 1995), malarza prymitywisty, poety 
piszącego w języku ukraińskim 
20.07 110. rocznica urodzin Hanny Ożogowskiej (1904 – 1995), pedagoga, autorki książek dla 
dzieci i młodzieży
21.07 115. rocznica urodzin Ernesta Hemingwaya (1899 – 1961), amerykańskiego prozaika, 
laureata Nagrody Nobla (1954)
24.07 35. rocznica śmierci Edwarda Stachury (1937 – 1979), poety, prozaika i tłumacza
25.07 45. rocznica śmierci Witolda Gombrowicza (1904 – 1969), prozaika, dramaturga i eseisty 
(4.08 – 110. rocznica urodzin)
26.07 120. rocznica urodzin Magdaleny Samozwaniec (1894 – 1972), pisarki
26.07 35. rocznica śmierci Stefana Wiecheckiego (1896 – 1979), pisarza, humorysty, satyryka
28.07 190. rocznica urodzin Aleksandra Dumasa (syna) (1824 – 1895), francuskiego
powieściopisarza i dramaturga
30.07 230. rocznica śmierci Denisa Diderota (1713 – 1784), francuskiego filozofa i pisarza,
redaktora „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej”
31.07 70. rocznica śmierci Antoine’a de Saint-Exupery’ego (1900 – 1944), francuskiego pisarza i 
lotnika

SIERPIEŃ

01.08 195. rocznica urodzin Hermana Melville’a (1819 – 1891), pisarza amerykańskiego, poety, 
eseisty
01.08 180. rocznica urodzin Jadwigi Łuszczewskiej (pseud. Deotyma) (1834 – 1908),
powieściopisarki i poetki
03.08 90. rocznica śmierci Josepha Conrada (właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski)
(1857 – 1924), prozaika angielskiego polskiego pochodzenia
04.08 70. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921 – 1944), poety
04.08 110. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza (1904 – 1969), prozaika, dramaturga,
eseisty
05.08 110. rocznica urodzin Janiny Broniewskiej (1904 – 1981), autorki książek dla dzieci
i młodzieży
08.08 70. rocznica śmierci Juliusza Kaden-Bandrowskiego (1885 – 1944), pisarza i publicysty
12.08 50. rocznica śmierci Iana Fleminga (1908 – 1964), angielskiego pisarza, twórcy postaci 
Jamesa Bonda
13.08 15. rocznica śmierci Marii Krűger (1904 – 1999), pisarki, autorki książek dla dzieci i 
młodzieży (6.09 – 110. rocznica urodzin)
14.08 10. rocznica śmierci Czesława Miłosza (1911 – 2004), poety, prozaika, eseisty, historyka 
literatury, tłumacza, laureata Nagrody Nobla (1980)
16.08 70. rocznica śmierci Tadeusza Gajcego (1922 – 1944), poety, prozaika i dramaturga
16.08 65. rocznica śmierci Margaret Mitchell (1900 – 1949), pisarki amerykańskiej
19.08 105. rocznica urodzin Jerzego Andrzejewskiego (1909 – 1983), pisarza i publicysty
21.08 15. rocznica śmierci Jerzego Harasymowicza (1933 – 1999), poety
22.08 430. rocznica śmierci Jana Kochanowskiego (1530 – 1584), poety.26.08 100. rocznica urodzin Julio Cortazara (1914 – 1984), prozaika argentyńskiego
26.08 25. rocznica śmierci Irvinga Stone’a (1903 – 1989), pisarza amerykańskiego
27.08 120. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego (1894 – 1969), poety, współtwórcy
grupy „Skamander”
28.08 265. rocznica urodzin Johanna Wolfganga Goethego (1749 – 1832), niemieckiego poety

WRZESIEŃ

 
01.09 75. rocznica wybuchu II wojny światowej
04.09 205. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego (1809 – 1849), poety, dramatopisarza, wieszcza 
narodowego epoki romantyzmu (3.04 – 165. rocznica śmierci)
06.09 110. rocznica urodzin Marii Krüger (1904 – 1999), pisarki
07.09 105. rocznica urodzin Elii Kazana (1909 – 2003), amerykańskiego reżysera, aktora i pisarza
pochodzenia greckiego
08.09 lub 04.10 445. rocznica śmierci Mikołaja Reja (1505 – 1569), poety i prozaika
09.09 75. rocznica śmierci Józefa Czechowicza (1903 – 1939), lubelskiego poety, dramatopisarza, 
pedagoga
10.09 40. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza (1892 – 1974), pisarza, reportera, publicysty
11.09 120. rocznica urodzin Marii Kownackiej (1894 – 1982), autorki książek dla dzieci i 
młodzieży
13.09 120. rocznica urodzin Juliana Tuwima (1894 – 1953), poety, współzałożyciela grupy
„Skamander”
15.09 225. rocznica urodzin Jamesa Coopera (1789 – 1851), amerykańskiego pisarza
18.09 75. rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885 – 1939), dramaturga,
malarza, filozofa
29.09 Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku

PAŹDZIERNIK

01.10 30. rocznica śmierci Anny Świrszczyńskiej (1909 – 1984), poetki, dramatopisarki, autorki 
wierszy i opowiadań dla dzieci
01.10 330. rocznica śmierci Pierre’a Corneille’a (1606 – 1684), francuskiego pisarza
02.10 110. rocznica urodzin Grahama Greene’a (1904 – 1991), angielskiego powieściopisarza, 
dramaturga, eseisty
05.10 160. rocznica urodzin Oskara Wilde’a (1854 – 1900), angielskiego pisarza
06.10 125. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej (1889 – 1965), pisarki
07.10 165. rocznica śmierci Edgara Allana Poe (1809 – 1849), amerykańskiego poety i nowelisty
08.10 40. rocznica śmierci Mariana Falskiego (1881 – 1974), pedagoga, autora elementarza
12.10 105. rocznica urodzin Haliny Rudnickiej (1909 – 1982), pisarki, autorki książek dla
młodzieży
14.10 Urodziny Kubusia Puchatka, obchodzone w rocznicę pierwszego wydania książki Alana
Alexandra Milne’a (1926)
14.10 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (1864 – 1925), pisarza, publicysty
15.10 200. rocznica urodzin Michaiła Lermontowa (1814 – 1841), rosyjskiego poety, prozaika i 
dramaturga
17.10 165. rocznica śmierci Fryderyka Chopina (1810 – 1849), kompozytora i pianisty
18.10 110. rocznica urodzin Czesława Centkiewicza (1904 – 1996), pisarza, podróżnika
18.10 80. rocznica urodzin Kiryła Bułyczowa (1934 – 2003), rosyjskiego historyka, autora
fantastyki naukowej
22.10 95. rocznica urodzin Doris Lessing (1919 - 2013), pisarki brytyjskiej, laureatki Nagrody
Nobla (2007)
24.10 115. rocznica urodzin Anatola Sterna (1899 – 1968), poety, prozaika i tłumacza
26.10 85. rocznica urodzin Wandy Chotomskiej (1929), pisarki
29.10 110. rocznica urodzin Mieczysława Jastruna (1904 – 1983), polskiego poety i eseisty
30.10 115. rocznica urodzin Marii Kuncewiczowej (1899 – 1989), pisarki
30.10 75. rocznica śmierci Wacława Gąsiorowskiego (1869 – 1939), powieściopisarza i publicysty

LISTOPAD

02.11 70. rocznica śmierci Karola Irzykowskiego (1873 – 1944), krytyka literackiego, pisarza
06.11 70. rocznica śmierci Marii Rodziewiczówny (1863 – 1944), powieściopisarki
09.11 85. rocznica urodzin Imre Kertésza (1929), węgierskiego pisarza, laureata nagrody Nobla 
(2002)
10.11 130. rocznica urodzin Zofii Nałkowskiej (1884 – 1954), pisarki (17.12 – 55. rocznica śmierci)
10.11 105. rocznica urodzin Pawła Jasienicy (1909 – 1970), pisarza i eseisty
21.11 320. rocznica urodzin Voltaire’a (właśc. François Marie Arouet) (1694 – 1778), francuskiego 
pisarza, historyka i filozofa
21.11 170. rocznica śmierci Iwana Kryłowa (1769 – 1844), rosyjskiego bajkopisarza,
dramaturga i publicysty
22.11 145. rocznica urodzin André Gide’a (1869 – 1951), prozaika francuskiego, laureata
Nagrody Nobla (1947)
24.11 165. rocznica urodzin Frances Elizy Burnett (1849 – 1924), powieściopisarki angielskiej
25.11 Światowy Dzień Pluszowego Misia, ustanowiony w 2002 roku, w setną rocznicę powstania 
pluszowej zabawki Teddy Bear. 
28.11 120. rocznica urodzin Arkadego Fiedlera (1894 – 1985), prozaika, reportera, podróżnika
30.11 140. rocznica urodzin Lucy Maud Montgomery (1874 – 1942), pisarki kanadyjskiej

GRUDZIEŃ

03.12 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
03.12 120. rocznica śmierci Roberta Louisa Stevensona (1850 – 1894), angielskiego
powieściopisarza, nowelisty i poety
05.12 100. rocznica urodzin Stanisława Dygata (1914 – 1978), powieściopisarza, dramaturga
05.12 100. rocznica urodzin Hansa Helmuta Kirsta (1914 – 1989), pisarza niemieckiego
13.12 325. rocznica śmierci Zbigniewa Morsztyna (1628 – 1689), poety
17.12 40. rocznica śmierci Zofii Nałkowskiej (1884 – 1954), pisarki i dramatopisarki
21.12 140. rocznica urodzin Tadeusza Boya Żeleńskiego (1874 – 1941), krytyka
teatralnego i literackiego, publicysty, satyryka, tłumacza
22.12 25. rocznica śmierci Samuela Becketta (1906 – 1989), pisarza irlandzkiego, laureata Nagrody 
Nobla (1969)

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny